Hela SportAdmin kom till för att avlasta de ideella krafterna i föreningssverige. Inte konstigt då att vi också värderar ideellt engagemang väldigt högt på SportAdmin.

När vi utvecklar SportAdmin gör vi det i en nära dialog med kanslister, ledare och andra ideella krafter. Det är relationer som vi har byggt upp under många års tid och det är en stor fördel att kunna bolla idéer och få feedback från dem som är mitt uppe i det.

En annan stor fördel vi har på SportAdmin är att vi även kan diskutera idéer och frågeställningar internt på kontoret.

För faktum är att många av oss på SportAdmin också är ideellt engagerade.

Efter arbetsdagens slut är det många av oss som knatar iväg till hallen, planen eller föreningslokalen för att ta på oss tränar-, ledar-, funktionärs- eller styrelsehatten.

Hos oss på SportAdmin hittar vi styrelseledamöter på förbunds-, region- och föreningsnivå, vi har ledaransvariga, ledare och före detta föreningskonsulter.

Det är faktiskt något som vi är lite extra stolta över, att många av våra anställda är just ideellt engagerade.

För vi vet vilken stor roll alla ideella hjältar och föreningar faktiskt spelar i det svenska civilsamhället.

Med andra ord, vi brinner verkligen för föreningslivet och idrotten, både på och utanför SportAdmin.

Henrik Lehmann, VD på SportAdmin, när han valdes in i Gymnastikförbundets styrelse

Malin Österlund (t.h), Gruppledare på SportAdmin, tar emot Sparbanksstiftelsen idrottsledarstipendium för sina insatser i GF Örnarna.

Tim Mohlin Törringer

Tim Mohlin Törringer

Affärsutvecklare och Produktägare.

Leave a Reply